blSpeaker2  Family of God 42:13 Sept. 30, 2012
  Mika Kostamo
blSpeaker2  The Debt We Owe 50:22 Sept. 23, 2012
  Mika Kostamo
blSpeaker2  Submit to Authority..Say What? part 2 69:04 Sept. 16, 2012
  Mika Kostamo
  blSpeaker2Submit to Authority..Say What? 49:49 Sept. 09, 2012
  Mika Kostamo
 blSpeaker2 Celebrating God's Goodness 60:31 Sept. 02, 2012
  Mika Kostamo